Heading 4

Flera av våra träningsmetoder förbättrar hjärnans hastighet och reaktionsförmåga

Träningen

CNA - Model

 

Fysisk träning omfattar många delar, vi arbetar efter vår modell som är hållbar, vi har en helhetssyn kring träning.

I lagsport är det stor skillnad mellan individuell fysträning och 
huvudsakligen lagträning i spelmönster

Skadeförebyggande träning

  • förbättra rörelsemönster, balans, och smidighet

  • koppla aktivitet till specialutrustning och program.

 

 

Förbättra det kognitiva området (hjärnans område) 

  • förbättra hjärnans förmåga till koncentration, fokus, och snabbhet.

  • genom att koppla aktiviteter till specialutrustning, program.

 

 

Förbättra starka, svaga sidor, med rätt inställning till träning och skadeförebyggande / kognitiv områden.  

  • genom att koppla aktiviteter till specialutrustning, program.

Träningen består av

Splitvision

Förmågan att kunna se fler möjligheter i olika situationer. De bästa atleterna i världen tränar varje dag med detta.

Balans

Balans handlar om stabilitet och kontroll av kroppen. Träna på att fördela vikt jämt längs hela kroppen och på så sätt kunna hålla kroppen stabil. 

Koordination

Ett samspel mellan hjärna och muskler. God koordination är en förutsättning för en god fysisk funktionsförmåga.

Styrka & Smidighet

Prestationshöjande- och skadeförebyggande träning som gör att muskler kan belastas mer intensivt under längre perioder

Kondition

Ju bättre kondition desto längre orkar atleter hålla högt tempo. Träna din kondition för att orka med hela matchen.

Explosivitet

Accelerera snabbt genom att träna på explosivitet. Det handlar främst om att kunna initiera reaktion i rätt muskler så snabbt som möjligt.