Forskning

VARFÖR SKA JAG SOM IDROTTARE TRÄNA HJÄRNAN?

I lagsport är det stor skillnad mellan individuell fysträning och 
huvudsakligen lagträning i spelmönster

HELHETSSYN PÅ TRÄNING MED EFFEKT PÅ HJÄRNA OCH MUSKLER

Coach Nebez Academy

Döbelnsgatan 58

115 38, Stockholm

 

info@cnacademy.se

  • Instagram
  • Facebook
SAMARBETSpARTNERS

© 2023 by COACH NEBEZ ACADEMY | Döbelnsgatan 58, Stockholm