Neurotracker-CNA

NeuroTracker

NeuroTracker™ är ett datoriserat hjärntränings-program där användaren får utmanas till att hålla koll på bollar som rör sig i ett 3D-utrymme. Användaren har 3D-glasögon på sig och svårighetsnivån regleras genom att bollarna rör sig inder tiden som man ska hålla koll på dem.